Αίτηση Συμμετοχής Νοέμβριος 2019 Master Hector Ramos

Φόρμα Συμμετοχής στο MCKS Pranic Feng Shui & Kriyashakti - Νοέμβριος 2019 Master Hector Ramos


Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι οι χαμηλότερες τιμές ισχύουν για ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ή ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2019. Δεν υπάρχει έκπτωση για την επανάληψη.
Η θέση σας στα σεμινάρια κατοχυρώνεται μόνο εφόσον κάνετε κατάθεση προκαταβολής ή πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού.
Εάν επιλέξετε να εξοφλήσετε με δόσεις, έχετε υπόψη, οι δόσεις δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε εξόφληση τον Φεβρουάριο του 2020.

Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι οι χαμηλότερες τιμές ισχύουν για ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ή ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2019. Δεν υπάρχει έκπτωση για την επανάληψη.
Η θέση σας στα σεμινάρια κατοχυρώνεται μόνο εφόσον κάνετε κατάθεση προκαταβολής ή πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού.
Εάν επιλέξετε να εξοφλήσετε με δόσεις, έχετε υπόψη, οι δόσεις δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε εξόφληση τον Φεβρουάριο του 2020.
//
//
Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι ίσως να μην είναι εφικτό να δώσουμε ολόκληρο ή μέρος του υλικού στην προτιμητέα γλώσσα
Θα πρεπει να υπολογίσετε προκαταβολή 50 ευρώ για κάθε σεμινάριο είτε το παρακολουθείτε πρώτη φορά είτε σε επανάληψη. Σε περίπτωση που δεν έρθετε στο σεμινάριο, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και δεν συμψηφίζεται με άλλο σεμινάριο.

Στοιχεία απόδειξης

Συμπληρώστε τις κάτωθι πληροφορίες για τα προαπαιτούμενα σεμινάρια. Εάν τα έχετε παρακολουθήσει εκτός PHL, παρακαλούμε να υποβάλετε αντίγραφο από τα πτυχία σας εδώ

Προκειμένου να διαφυλάξω τις ιερές αυτές Διδασκαλίες στην αγνότερή τους μορφή και να εμποδίσω την λανθασμένη πρακτική και βλάβη από άτομα που θα τις έχουν διδαχτεί εσφαλμένα ή σε μη πλήρη μορφή, υπόσχομαι χωρίς καμία νοητική επιφύλαξη, ότι δεν θα παραβιάσω το copyright της πνευματικής ιδιοκτησίας της εργασίας και του υλικού των Διδασκαλιών του Σεμιναρίου Pranic Healing, και δεν θα μεταδώσω, διδάξω, καταγράψω, ηχογραφήσω, αντιγράψω ή αναπαράξω με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, στο σύνολο ή μέρος αυτών, τις τεχνικές και τις διδασκαλίες τις οποίες θα λάβω κατά την διάρκεια των σεμιναρίων του Grand Master Choa Kok Sui, χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια του Institute for Inner Studies, Inc (IISI) στις Φιλιππίνες.


Τίποτα από όσα περιέχονται στα σεμινάρια και τις διδασκαλίες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραχώρηση προς εμένα και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μεταφέρονται σε εμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή πατέντας ή ευρεσιτεχνίας ή κάθε άλλου είδους πνευματικής ιδιοκτησίας ή προστασίας σχετικά με τις τεχνικές και τις διδασκαλίες.