Οι δάσκαλοί μας

Οι δάσκαλοί μας

Άντα Αλεξάνδρα Μανωλά

Άντα Αλεξάνδρα Μανωλά

Εκπαιδεύτρια και ψυχοθεραπεύτρια του Pranic Healing

Πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια του Pranic Healing, επίσημη εκπαιδεύτρια του Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui προχωρημένου επιπέδου.

Arhatic Yogi Επίπεδο 3.2.

Μεταφράστρια ή/και επιμελήτρια όλων των ελληνικών εκδόσεων του IISI (βιβλία , CD & posters του Master Choa Kok Sui).

Δημιουργός της πρώτης επαγγελματικής σχολής διδασκαλίας και εφαρμογής Pranic Healing & Arhatic Yoga στην Ελλάδα.

Χάρης Μπάρδης

Χάρης Μπάρδης

Επίσημος εκπαιδευτής του Pranic Healing

Πιστοποιημένος Ασκούμενος Θεραπευτής του Pranic Healing (Associate Pranic Healer).

Pranic Healing Προχωρημένου Επιπέδου, Pranic Ψυχοθεραπεία, Pranic Κρυσταλλοθεραπεία.

Επίσημος εκπαιδευτής του Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui.

Αrhatic Yogi Επίπεδο 1-2.

Maurizio Parmeggiani

Maurizio Parmeggiani

Επίσημος Senior Εκπαιδευτής του Pranic Healing

Aπευθείας μαθητής του Grand Master Choa Kok Sui.

Πιστοποιημένος Θεραπευτής του Pranic Healing σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα & Ρουμανία.

Επίσημος Senior Εκπαιδευτής του Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui.

Arhatic Yogi Επίπεδο 6.4.

Πρόεδρος του A.I.D.I.P.H. (Ιταλικός Οργανισμός για τη Διάδοση και τη Διδασκαλία του Pranic Healing).

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Σχολής του GMCKS Pranic Healing.