Αιτηση για Σεμινάριο MCKS

Φόρμα Συμμετοχής στα Σεμινάρια MCKS Pranic Healing

Η πολλαπλή επιλογή σεμιναρίων, σημαίνει ταυτόχρονα μεγαλύτερη έκπτωση στο επιλεγμένο πακέτο αυτών
Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες

ΔΗΛΩΣΗ: Συμμετέχω στο σεμινάριο του Pranic Healing αποκλειστικά με δική μου ευθύνη και με δική μου ελεύθερη βούληση. Δηλώνω ότι είμαι απόλυτα υγιής και ικανός να συμμετέχω σε αυτό το σεμινάριο, σε φυσικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό και νοητικό επίπεδο.

*Η παρούσα αίτηση διέπεται από τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένωνΔήλωση Εμπιστευτικότητας και Μη-Αποκάλυψης των Διδασκαλιών

Για την δική σας ασφάλεια και για να μας βοηθήσετε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και να συμφωνήσετε. To έντυπο θα αποσταλεί στο Νομικό Τμήμα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Σπουδών της Μανίλα.

Προκειμένου να διαφυλάξω τις ιερές αυτές Διδασκαλίες στην αγνότερη τους μορφή και να εμποδίσω την λανθασμένη πρακτική και βλάβη από άτομα που θα τις έχουν διδαχτεί εσφαλμένα ή σε μη πλήρη μορφή, υπόσχομαι χωρίς καμία νοητική επιφύλαξη, ότι δεν θα παραβιάσω το copyright της πνευματικής ιδιοκτησίας της εργασίας και του υλικού των Διδασκαλιών του Σεμιναρίου Pranic Healing, και δεν θα μεταδώσω, διδάξω, καταγράψω, ηχογραφήσω, αντιγράψω ή αναπαράξω με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, στο σύνολο ή μέρος αυτών, τις τεχνικές και τις διδασκαλίες τις οποίες θα λάβω κατά την διάρκεια των σεμιναρίων του Grand Master Choa Kok Sui, χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια του Institute for Inner Studies, Inc (IISI) στις Φιλιππίνες. Τίποτα από όσα περιέχονται στα σεμινάρια και τις διδασκαλίες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραχώρηση προς εμένα και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μεταφέρονται σε εμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή πατέντας ή ευρεσιτεχνίας ή κάθε άλλου είδους πνευματικής ιδιοκτησίας ή προστασίας σχετικά με τις τεχνικές και τις διδασκαλίες. Πιστοποιώ ότι είμαι απόλυτα υγιής και ικανός να συμμετάσχω σε αυτό το σεμινάριο Pranic Healing, σε φυσικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό και νοητικό επίπεδο. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα να μηνύσω για αθέτηση συμφωνίας το Institute for Inner Studies, Inc., τον τοπικό οργανωτή του το Pranic Healing Light καθώς και οποιονδήποτε άλλον πιστοποιημένο εκπαιδευτή του IISI, σε οποιοδήποτε δικαστήριο για προβλήματα φυσικής, συναισθηματικής, ψυχολογικής ή νοητικής φύσεως που μπορεί να είναι απόρροια του σεμιναρίου ή που μπορεί να θεωρήσω εγώ ότι είναι απόρροια του σεμιναρίου. Αυτή η Συμφωνία είναι δεσμευτική, ισχύει προς όφελος και είναι εκτελέσιμη από το Institute for Inner Studies, Inc. ή τον Master Choa Kok Sui, τους διαδόχους και τους πληρεξούσιούς τους και εμού του υπογράφοντος, των διαδόχων μου και πληρεξουσίους μου.