Πρόγραμμα

Πρόγραμμα καθιερωμένων δραστηριοτήτων

Το κέντρο μας λειτουργεί καθημερινά. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 20 23 213 & 6977 347 916 για να κλείσετε ατομικές συνεδρίες, καθώς και για να ενημερωθείτε για οτιδήποτε σχετικά με το κέντρο μας, τα σεμινάρια μας, τους διαλογισμούς κλπ

Ατομικές Συνεδρίες με προαιρετική προσφορά:
Τρίτη 11.30 – 13.30  & Παρασκευή 20.30 – 22.00  (μόνο εφόσον οι δέκτες έχουν συμμετάσχει και στον διαλογισμό)
& Πέμπτη 16.00 – 19.00
Ατομικές Συνεδρίες με ραντεβού:
Είμαστε στην διάθεσή σας για να κλείσετε ραντεβού για ατομική συνεδρία με συγκεκριμένο θεραπευτή οποιαδήποτε ημέρα και ώρα,
με κόστος που ξεκινά από 20 ευρώ μόλις!
Αρχάτικ Άσκηση για Αρχάτικ Γιόγκις
Δευτέρα 19.30 – 21.30 με την Αντα Μανωλά
Τετάρτη 15.00 – 17.00 με την Ειρήνη Μπαρμπαλιά
Pranic Healing Άσκηση για Pranic Healers
Τρίτη 11.30 – 13.30 &
Τετάρτη 18.00 – 21.00 &
Πέμπτη 16.00 – 19.00 &
Παρασκευή 20.30 – 22.30
Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές –
Ανοιχτός διαλογισμός για όλους 13+

Τρίτη 10.30 – 11.30
με την Στυλιανή Οικονόμου στο κέντρο μας
****
Πέμπτη 19.30 – 20.30
με την Όλγα Οικονομίδη στην Καλλιθέα
****
Παρασκευή 19.30 – 20.30
με την Αντα Μανωλά στο κέντρο μας
Tai Chi & Chi Qong πρακτικές
Τρίτη 20.00 – 21.30 Chi Qong &
Πέμπτη 20.00 – 21.30 Tai Chi
με τον Μίντο Άτααλα 6979 111 315

 

Σεπτέμβριος 2018


Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου
18.30 – 19.30       Book Study
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Kundalini  – μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 18 Σεπτεμβρίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Blue Pearl  – μόνο για Arhatic Yogis
18.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers
19.00 – 21.00       Καθαρισμοί και μαζική Θεραπεία – μόνο για Pranic Healers

Πεμπτη 20 Σεπτεμβρίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή & Σαββατο 21-22 Σεπτεμβρίου
9.30 – 18.30         Σεμινάριο MCKS Pranic Healing Προχωρημένου Επιπέδου – B Επίπεδο – Αθήνα 

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου
9.00 – 20.30         Σεμινάριο MCKS Pranic Ψυχοθεραπεία – Γ Επίπεδο – Αθήνα 


Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου
18.30 – 19.30       Book Study
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Dhyan- μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 25 Σεπτεμβρίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου
15.00 – 17.00      Διαλογισμός Arhatic Kundalini – μόνο για Arhatic Yogis
18.00 – 21.00      Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Σαββατοκύριακο 29-30 Σεπτεμβρίου
9.30 – 18.30         Σεμινάριο MCKS Pranic Healing – Α Επίπεδο – Θεσσαλονίκη

==================================================================================

Επόμενα Προγραμματισμένα μας Σεμινάρια:

 Α Επίπεδο  MCKS Pranic Healing Σεπτέμβριος 29-30 2018  – Θεσσαλονίκη
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Οκτώβριος 6-7 2018  – Αθήνα
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Νοέμβριος 17-18 2018  – Ρόδος
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Δεκέμβριος 1-2 2018  – Αθήνα
B Επίπεδο MCKS Advanced Pranic Healing Σεπτέμβριος 21-22 2018  – Αθήνα
B Επίπεδο MCKS Advanced Pranic Healing Oκτώβριος 19-20 2018  – Αθήνα
Γ Επίπεδο MCKS Pranic Ψυχοθεραπεία Σεπτέμβριος 23 2018  – Αθήνα
Γ Επίπεδο MCKS Pranic Ψυχοθεραπεία Oκτώβριος 21 2018  – Αθήνα
Δ Επίπεδο MCKS Pranic Κρυσταλλοθεραπεία Νοέμβριος 24-25 2018  – Αθήνα
Ε Επίπεδο MCKS Pranic Face Lift, Body Sculpting & Weight Loss Δεκέμβριος 8-9 2018  – Αθήνα
AY Prep MCKS Arhatic Yoga Προπαρασκευαστικό Νοεμβριος 10-11 2018  – Αθήνα