Πρόγραμμα

Πρόγραμμα καθιερωμένων δραστηριοτήτων

Το κέντρο μας λειτουργεί καθημερινά. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 20 23 213 & 6977 347 916 για να κλείσετε ατομικές συνεδρίες, καθώς και για να ενημερωθείτε για οτιδήποτε σχετικά με το κέντρο μας, τα σεμινάρια μας, τους διαλογισμούς κλπ

Ατομικές Συνεδρίες με προαιρετική προσφορά:
Τρίτη 11.30 – 13.30  & Παρασκευή 20.30 – 22.00  (μόνο εφόσον οι δέκτες έχουν συμμετάσχει και στον διαλογισμό)
& Πέμπτη 16.00 – 19.00
Ατομικές Συνεδρίες με ραντεβού:
Είμαστε στην διάθεσή σας για να κλείσετε ραντεβού για ατομική συνεδρία με συγκεκριμένο θεραπευτή οποιαδήποτε ημέρα και ώρα,
με κόστος που ξεκινά από 20 ευρώ μόλις!
Αρχάτικ Άσκηση για Αρχάτικ Γιόγκις
Δευτέρα 19.30 – 21.30 με την Αντα Μανωλά
**Τετάρτη 15.00 – 17.00 με την Ειρήνη Μπαρμπαλιά – ξανα απο σεπτεμβριο**
Pranic Healing Άσκηση για Pranic Healers
Τρίτη 11.30 – 13.30 &
Τετάρτη 17.30 – 19.30 &
Πέμπτη 16.00 – 19.00 &
Παρασκευή 20.30 – 22.30
Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές –
Ανοιχτός διαλογισμός για όλους 13+

Τρίτη 10.30 – 11.30
με την Στυλιανή Οικονόμου στο κέντρο μας
Πέμπτη 19.30 – 20.30
με την Όλγα Οικονομίδη στην Καλλιθέα
Παρασκευή 19.30 – 20.30
με την Αντα Μανωλά στο κέντρο μας
Kung Fu, Tai Chi & Chi Qong πρακτικές 
Τρίτη 20.00 – 21.30 &
Πέμπτη 20.00 – 21.30
με τον Μίντο Άτααλα 6979 111 315

 


Ioύνιος 2018

 

Πέμπτη 14 Iουνίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

 *Παρασκευή 15 Iουνίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Σαββατοκύριακο 16-17 Ιουνίου
10.00 – 18.00          Σεμινάριο MCKS Pranic Healing – Α Επίπεδο – Θεσσαλονικη


Δευτέρα 18 Ιουνίου
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Kundalini  – μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 19 Iουνίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 20 Iουνίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Blue Pearl – μόνο για ArhaticYogis
17.30 – 19.30       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 21  Iουνίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών
19.00 – 22.00      Ασκηση στην Οικονομικη Ευημερια – Μονο για Pranic Healers

 Παρασκευή 22 Iουνίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών


Δευτέρα 25 Ιουνίου
19.00 – 19.30       Book Study –Existence of God is Self Evident
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Dhyan  – μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 26 Iουνίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 27 Iουνίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Kundalini – μόνο για ArhaticYogis
17.30 – 19.30       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 28  Iουνίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 29 Iουνίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών


Ioύλιος 2018

Δευτέρα 2 Iουλίου
19.00 – 19.30       Book Study –Existence of God is Self Evident
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Blue Pearl  – μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 3 Iουλίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 4 Iουλίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Dhyan – μόνο για Arhatic Yogis
17.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 5 Iουλίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 6 Iουλίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών


Δευτέρα 9  Ιουλίου
19.00 – 19.30       Book Study –Existence of God is Self Evident
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Kundalini  – μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 10 Iουλίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 11 Iουλίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Blue Pearl – μόνο για Arhatic Yogis
17.30 – 19.30       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 12  Iουλίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 13 Iουλίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

==================================================================================

Επόμενα Προγραμματισμένα μας Σεμινάρια:

  • Ioύνιος 16-17 2018:            MCKS Pranic Healing Α Επίπεδο – Θεσσαλονίκη
  • Ιούλιος 28-29 2018:           MCKS Pranic Healing Α Επίπεδο – Αθήνα
  • Σεπτέμβριος 1-2 2018:      MCKS Pranic Healing Α Επίπεδο – Αθήνα
  • Σεπτέμβριος 29-30 2018: MCKS Pranic Healing Α Επίπεδο – Θεσσαλονίκη
  • Oκτώβριος 19-20 2018:     MCKS Advanced Pranic Healing B Επίπεδο – Αθήνα
  • Oκτώβριος 21 2018:        MCKS Pranic Ψυχοθεραπεία Γ Επίπεδο – Αθήνα
  • Νοεμβριος 10-11 2018:      MCKS Arhatic Yoga Προπαρασκευαστικό – Αθήνα
  • Νοέμβριος 24-25 2018:    MCKS Pranic Κρυσταλλοθεραπεία  Δ επίπεδο – Αθήνα
  • Δεκέμβριος 8-9 2018:    MCKS Pranic Face Lift, Body Sculpting & Weight Loss Ε Επίπεδο – Αθήνα