Πρόγραμμα

Πρόγραμμα καθιερωμένων δραστηριοτήτων

Το κέντρο μας λειτουργεί καθημερινά. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 20 23 213 & 6977 347 916 για να κλείσετε ατομικές συνεδρίες, καθώς και για να ενημερωθείτε για οτιδήποτε σχετικά με το κέντρο μας, τα σεμινάρια μας, τους διαλογισμούς κλπ

Ατομικές Συνεδρίες με προαιρετική προσφορά:
Τρίτη 11.30 – 13.30  & Παρασκευή 20.30 – 22.00  (μόνο εφόσον οι δέκτες έχουν συμμετάσχει και στον διαλογισμό)
& Πέμπτη 16.00 – 19.00
Ατομικές Συνεδρίες με ραντεβού:
Είμαστε στην διάθεσή σας για να κλείσετε ραντεβού για ατομική συνεδρία με συγκεκριμένο θεραπευτή οποιαδήποτε ημέρα και ώρα,
με κόστος που ξεκινά από 20 ευρώ μόλις!
Αρχάτικ Άσκηση για Αρχάτικ Γιόγκις
Δευτέρα 19.30 – 21.30 με την Αντα Μανωλά
Τετάρτη 15.00 – 17.00 με την Ειρήνη Μπαρμπαλιά
Pranic Healing Άσκηση για Pranic Healers
Τρίτη 11.30 – 13.30 &
Τετάρτη 18.00 – 21.00 &
Πέμπτη 16.00 – 19.00 &
Παρασκευή 20.30 – 22.30
Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές –
Ανοιχτός διαλογισμός για όλους 13+

Τρίτη 10.30 – 11.30 με την Στυλιανή Οικονόμου
Παρασκευή 19.30 – 20.30 με την Αντα Μανωλά
Tai Chi & Chi Qong πρακτικές
Τρίτη 20.00 – 21.30 Chi Qong &
Πέμπτη 20.00 – 21.30 Tai Chi
με τον Μίντο Άτααλα 6979 111 315

 

 

Nοέμβριος 2018

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου

15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Blue Pearl  – μόνο για Arhatic Yogis
18.00 – 21.00       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 8  Νοεμβρίου – Δεν θα πραγματοποιηθει πρακτικη

Παρασκευή 9  Νοεμβρίου – Δεν θα πραγματοποιηθεί Διαλογισμός

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου – Δεν θα πραγματοποιηθεί Αρχάτικ άσκηση


Tρίτη 13 Νοεμβρίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Dhyan  – μόνο για Arhatic Yogis
17.30 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers
19.00 – 21.00       Κάθαρση & ΑυτοΘεραπεία – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Σαββατοκύριακο 17-18 Νοεμβρίου
9.30 – 18.30         Σεμινάριο Basic Pranic Healing – Αθήνα


Δευτέρα 19 Νοεμβρίου
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Blue Pearl  – μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 20 Νοεμβρίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Kundalini  – μόνο για Arhatic Yogis
18.00 – 21.00       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Σαββατοκύριακο 24-25 Νοεμβρίου
9.30 – 18.30         Σεμινάριο Pranic Crystal Healing – Αθήνα


Δευτέρα 26 Νοεμβρίου
19.00 – 19.30       Book Study
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Kundalini  – μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 27  Νοεμβρίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου
15.00 – 17.00       Διαλογισμός Arhatic Dhyan  – μόνο για Arhatic Yogis
17.30 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers
19.00 – 21.00       Κάθαρση & ΑυτοΘεραπεία – μόνο για Pranic Healers

Πεμπτη 29 Νοεμβρίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Δεκέμβριος 2018

Σαββατοκύριακο 1-2 Δεκεμβρίου
9.30 – 18.30         Σεμινάριο Basic Pranic Healing – Ρόδος


Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου
19.30 – 21.30       Διαλογισμός Arhatic Dhyan- μόνο για Arhatic Yogis

Tρίτη 4 Δεκεμβρίου
10.30 – 11.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
11.30 – 13.30       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου
18.00 – 21.00       Πρακτική στο Pranic Healing – μόνο για Pranic Healers

Πέμπτη 6  Δεκεμβρίου
16.00 – 19.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Παρασκευή 7  Δεκεμβρίου
19.30 – 20.30       Διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές
20.30 – 22.00       Πρακτική στο Pranic Healing – Προσφορά Συνεδριών

Σαββατοκύριακο 8-9 Δεκεμβρίου
9.30 – 18.30         Σεμινάριο Pranic Face Lift – Αθήνα

==================================================================================

Επόμενα Προγραμματισμένα μας Σεμινάρια:

Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Νοέμβριος 17-18 2018 – Αθήνα
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Νοέμβριος 24-25 2018 – Ηράκλειο Κρήτης
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Δεκέμβριος 1-2 2018 – Ρόδος
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Δεκέμβριος 1-2 2018 – Χανιά
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Ιανουάριος 26-27 2019 – Αθήνα
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Φεβρουάριος 9-10 2019 – Θεσσαλονίκη
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Φεβρουάριος 18 & 20 & 24 2019 – Αθήνα
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Aπρίλιος 6-7 2019 – Αθήνα
Α Επίπεδο MCKS Pranic Healing Mάιος 4-5 2019 – Αθήνα
B Επίπεδο MCKS Advanced Pranic Healing Μάρτιος 2-3 2019 – Αθήνα
B Επίπεδο MCKS Advanced Pranic Healing Μάρτιος 29-30 2019 – Θεσσαλονίκη
B Επίπεδο MCKS Advanced Pranic Healing Μάιος 24-25 2019 – Αθήνα
Γ Επίπεδο MCKS Pranic Ψυχοθεραπεία Μάρτιος 31 2019 – Θεσσαλονίκη
Γ Επίπεδο MCKS Pranic Ψυχοθεραπεία Μάιος 26 2019 – Αθήνα
AY Prep MCKS Arhatic Yoga Προπαρασκευαστικό Νοέμβριος 10-11 2018  – Αθήνα
Δ Επίπεδο MCKS Pranic Κρυσταλλοθεραπεία Νοέμβριος 24-25 2018  – Αθήνα
Ε Επίπεδο MCKS Pranic Face Lift, Body Sculpting & Weight Loss Δεκέμβριος 8-9 2018  – Αθήνα
AOWHS MCKS Επιτυγχάνοντας την Ένωση με την Ανώτερη Ψυχή Μάρτιος 9-10 2019  – Ηράκλειο Κρήτης
AOWHS MCKS Επιτυγχάνοντας την Ένωση με την Ανώτερη Ψυχή Μάιος 11-12 2019  – Αθήνα
PFS MCKS Pranic Feng Shui Νοέμβριος 15 2019  – Αθήνα
KS MCKS Kriyashakti Νοέμβριος 16-17 2019  – Αθήνα