Μήνυμα από τον MCKS προς τους μαθητές του

Μήνυμα από τον MCKS προς τους μαθητές του

Σε όλους τους μαθητές του Pranic Healing & της Arhatic Yoga,

Επιμείνετε.

Υποσχεθείτε μου ότι θα συνεχίσετε να κάνετε την δουλειά μου, η οποία είναι η δουλειά του Δασκάλου μου, Lord Bodhisattva Mei Ling, με την ψυχή σας, την καρδιά σας και το μυαλό σας. Ότι θα μείνετε πιστοί στις Διδασκαλίες μου, που είναι η σοφία του Μεγάλου Δασκάλου μου.

Να θυμάστε πάντα … τα μάτια του ουρανού μας παρακολουθούν συνεχώς. Ότι θα διαλύσουμε το σκοτάδι του κόσμου και θα αφαιρέσουμε τα δεινά της ανθρωπότητας με την ανοιχτή καρδιά μας και με τα γεμάτα αγάπη χέρια μας!

Με αγάπη και ευλογίες!
Master Choa Kok Sui

Grand Master Choa Kok Sui Message

To all my Pranic Healers & Arhatic Yoga Practitioners,

Persevere.

Promise me that you will continue to do my work which is the work of my Teacher, Lord Bodhisattva Mei Ling with your soul, heart and mind. That you will skillfully keep to my teachings which are the wisdom of my Great Teacher.

Remember always… the eyes of the heaven are ever watching us. That we may skillfully dispel the darkness of the world and remove the sufferings of humanity with our open hearts and loving hands!

With love and blessings!
Master Choa Kok Sui