Πρόγραμμα Πιστοποίησης Θεραπευτών MCKS Pranic Healing(R)

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Θεραπευτών MCKS Pranic Healing 

Atma Namaste,

το Κέντρο Διδασκαλίας & Εφαρμογής του Pranic Healing & της Arhatic Yoga “Pranic Healing Light – Το Φως του Pranic Healing”, επίσημη και αδειοδοτημένη Επαγγελματική Σχολή του Pranic Healing και της Arhatic Yoga στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών (Institute for Inner Studies Inc), διεξάγει το Πρόγραμμα Πιστοποίησης MCKS Pranic Healing Θεραπευτών, με πρωτοποριακές τεχνικές διδασκαλίας.

Με το πρόγραμμα αυτό, το Pranic Healing Light ευθυγραμμίζεται με την διαδικασία πιστοποίησης άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την επαγγελματική αναγνώριση των θεραπευτών μας.

Οι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι:

  • να προσφέρει μια ουσιαστική εκπαίδευση στις αρχές του Pranic Healing, στις έννοιες και στις θεραπευτικές δεξιότητες, για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού αναγνωρισμένου σε διεθνές επίπεδο, που βεβαιώνει τον επαγγελματισμό στην θεραπευτική επιστήμη
  • να ενισχύσει την θεραπευτική εμπειρία μέσω της πρακτικής
  • να προσφέρει στους Pranic Θεραπευτές ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις του Pranic Healing.

Την ποιότητα της εκπαίδευσης εγγυάται το διδακτικό μας προσωπικό, που αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες και από Εκπαιδευτές του Pranic Healing πιστοποιημένους από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών (Institute for Inner Studies) της Μανίλα.

⇒ Έχετε υπόψη: Το Επίσημο Πρόγραμμα Πιστοποίησης του IISI, μπορεί να διεξαχθεί ΜΟΝΟ από επίσημα Pranic Healing κέντρα που διαθέτουν τουλάχιστον έναν Certified Pranic Healer (πιστοποιημένο θεραπευτή στο 2ο επίπεδο Πιστοποίησης Θεραπευτών Pranic Healing).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου από το Pranic Healing Light, ενώ υπεύθυνη για το πρόγραμμα είναι η Άντα Αλεξάνδρα Μανωλά, Certified Pranic Ψυχοθεραπεύτρια, η μοναδική πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια του Pranic Healing στην Ελλάδα στο 3ο επίπεδο Πιστοποίησης Θεραπευτών Pranic Healing από το 2015, και εξουσιοδοτημένη Εκπαιδεύτρια του Επίσημου Προγράμματος Πιστοποίησης Pranic Ηealers του Ινστιτούτου Εσωτερικών Σπουδών της Μανίλα (IIS).

Από το 2013 στο Pranic Healing Light διεξάγονται Προγράμματα Πιστοποίησης για τα πρώτα δύο Επίπεδα Πιστοποίησης των Θεραπευτών του Pranic Healing:

Ασκούμενος Θεραπευτής του Pranic Healing – Associate Pranic Healer (το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες )
Πιστοποιημένος Θεραπευτής του Pranic Healing – Certified Pranic Healer (το πρόγραμμα διαρκεί ένα χρόνο)

Στους σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις κάθε ενότητας, θα δοθούν τα Διεθνή Διπλώματα Associate Pranic Healer (1η πιστοποίηση) & Certified Pranic Healer (2η πιστοποίηση) (Ασκούμενος & Πιστοποιημένος Pranic Healing Θεραπευτής αντίστοιχα), από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών, πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης που βεβαιώνουν την ικανότητα, και την εμπειρία στο επάγγελμα του θεραπευτή.