Associate Pranic Healer

Associate Pranic Healer Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020

Για την πιστοποίηση του ως Associate Pranic Healer (Ασκούμενος Pranic Healer), ο σπουδαστής θα πρέπει:

1. Να έχει παρακολουθήσει τα κάτωθι σεμινάρια του Pranic Healing (52 ώρες)

 • P.H. Βασικού Επιπέδου
 • P.H. Προχωρημένου Επιπέδου
 • Pranic Ψυχοθεραπεία

2. Να κάνει πρακτική στα παραπάνω σε σύνολο όχι λιγότερο από 48 ώρες σε προσωπικό χρόνο

Προαιρετικά θα υπάρξει η δυνατότητα να γίνει πρακτική παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτή σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Η πρακτικη με εποπτεία είναι απαραίτητη για τα ευρωπαικά πρότυπα αλλά δεν είναι απαραίτητη για να λάβετε την πιστοποίηση.

3. Να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα σε θέματα των τεχνικών του Pranic Healing, 10 sessions, στις κάτωθι ημερες και ωρες

 1. Τετάρτη 11 Μαρτίου 5.30μμ – 9.30μμ
 2. Τεταρτη 18 Μαρτιου 5.30μμ – 9.30μμ
 3. Σαββατο 28 Μαρτίου 10.30πμ – 2.30μμ
 4. Σαββατο 28 Μαρτίου 3.00μμ – 7.00μμ
 5. Κυριακή 29 Μαρτίου 10.30πμ – 2.30μμ
 6. Κυριακή 29 Μαρτίου 3.00μμ – 7.00μμ
 7. Τεταρτη 8 Απριλιου 5.30μμ – 9.30μμ
 8. Τεταρτη 22 Απριλιου 5.30μμ – 9.30μμ
 9. Τεταρτη 29 Απριλιου 5.30μμ – 9.30μμ
 10. Τεταρτη 13 Μαιου 5.30μμ – 9.30μμ

4. Να προσκομίσει 25 βεβαιώσεις θεραπείας:

 • 10 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με P.H. Βασικού Επιπέδου
 • 10 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με P.H.Προχωρημένου Επιπέδου
 • 5 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με Pranic Ψυχοθεραπεία

5. Να ολοκληρώσει με επιτυχία τις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Ολα τα σεμινάρια, μαθήματα καθώς και η πρακτική με εποπτεία, θα διεξαχθούν στο πιστοποιημένο κέντρο του Pranic Healing Light. Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω zoom αλλά δεν θα γίνεται καταργαφή τους ώστε να τα παρακολουθήσετε σε δεύτερο χρόνο.

Η ατομική πρακτική θα αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις θεραπείας και θα περιλαμβάνει χρονική περίοδο όχι μικρότερη από 48 ώρες.

Οι βεβαιώσεις θεραπείας θα πρέπει να αφορούν σε 25 διαφορετικούς ανθρώπους και να περιέχουν ποικίλες περιπτώσεις θεραπείας. Στο σύνολο των 25 περιπτώσεων, μπορούν να συμπεριληφθούν 1 αυτοθεραπεία και έως 5 θεραπείες από απόσταση. Στις βεβαιώσεις θεραπείας θα γίνει scanning από εμένα προκειμένου να επιβεβαιωθεί το αναφερόμενο στο έντυπο της βεβαίωσης αποτέλεσμα.

Οι σπουδαστές του Pranic Healing Light που βρίσκονται μακριά από πιστοποιημένα κέντρα, θα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Το πρόγραμμα προβλέπει υποχρεωτική παρακολούθηση σε ορισμένο χρονικό διάστημα των συγκεκριμένων μαθημάτων θεωρίας και πρακτικής. Για την προσκόμιση των βεβαιώσεων θεραπείας οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα στον δικό τους χρόνο και με την όποια διαθεσιμότητα έχουν. 

Όταν ο σπουδαστής ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα μπορεί να συμμετάσχει σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται στο τέλος κάθε προγράμματος. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα καθορίσει την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις ο σπουδαστής θα παραλάβει το πιστοποιητικό του Associate Pranic Healer από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών της Μανίλα.

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα.

Η αποστολή της αίτησης σημαίνει και αποδοχή σας στο πρόγραμμα. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάθεση προκαταβολής ή εξόφληση του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει συνολικό κόστος 300 ευρώ και για να ενταχθείτε σε αυτό θα πρέπει να προκαταβάλλετε 150 ευρώ πριν την έναρξη του προγράμματος και να έχετε προχωρήσει σε εξόφληση μέσα στους επόμενους 2 μήνες (μέχρι τέλος Μαίου). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου (διάρκεια 10 μήνες).

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Associate Pranic Healer

Η αποστολή της αίτησης σημαίνει και αποδοχή σας στο πρόγραμμα. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εξόφληση του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει συνολικό κόστος 300 ευρώ και για να ενταχθείτε σε αυτό θα πρέπει να προκαταβάλλετε 150 ευρώ πριν την έναρξη του προγράμματος και να έχετε προχωρήσει σε εξόφληση μέσα στους επόμενους 2 μήνες (μέχρι τέλος Μαίου). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου (διάρκεια 10 μήνες).