Αίτηση Συμμετοχής Νοέμβριος 2019 Master Hector Ramos

Φόρμα Συμμετοχής στο MCKS Pranic Feng Shui & Kriyashakti - Νοέμβριος 2019 Master Hector Ramos


Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι οι χαμηλότερες τιμές ισχύουν για ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ή ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2019. Δεν υπάρχει έκπτωση για την επανάληψη.
Η θέση σας στα σεμινάρια κατοχυρώνεται μόνο εφόσον κάνετε κατάθεση προκαταβολής ή πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού.
Εάν επιλέξετε να εξοφλήσετε με δόσεις, έχετε υπόψη, οι δόσεις δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε εξόφληση τον Φεβρουάριο του 2020.

Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι οι χαμηλότερες τιμές ισχύουν για ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ή ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2019. Δεν υπάρχει έκπτωση για την επανάληψη.
Η θέση σας στα σεμινάρια κατοχυρώνεται μόνο εφόσον κάνετε κατάθεση προκαταβολής ή πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού.
Εάν επιλέξετε να εξοφλήσετε με δόσεις, έχετε υπόψη, οι δόσεις δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε εξόφληση τον Φεβρουάριο του 2020.
//
Γράψτε εδώ πώς θέλετε να εμφανιστεί το ονοματεπώνυμο σας στο πτυχίο σας με λατινικούς χαρακτήρες
Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι ίσως να μην είναι εφικτό να δώσουμε ολόκληρο ή μέρος του υλικού στην προτιμητέα γλώσσα
Θα πρεπει να υπολογίσετε προκαταβολή 50 ευρώ για κάθε σεμινάριο είτε το παρακολουθείτε πρώτη φορά είτε σε επανάληψη. Δεν υπάρχει έκπτωση για τις επαναλήψεις. Σε περίπτωση που δεν έρθετε στο σεμινάριο, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και δεν συμψηφίζεται με άλλο σεμινάριο.
Παρακαλούμε γράψτε στις σημειώσεις στο τέλος ποιο σεμινάριο δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμη.

Στοιχεία απόδειξης

//