Εργαστήρι εφήβων στο Pranic Healing Light

Τα παιδιά μας κυκλοφορούν μέσα σε μία θάλασσα συναισθημάτων, ενεργειών και σκεπτομορφών που τα επηρεάζουν θετικά και αρνητικά. Η ζωή για τους εφήβους κάποιες φορές εμπεριέχει σύγχυση, εσφαλμένες ιδέες για την ζωή, θλίψη και πόνο, κάποιοι ίσως να αντιμετωπίζουν bullying, και κάποιοι παλεύουν να αναγνωρίσουν την αξία τους και να νιώσουν ικανοί για να ανταπεξέλθουν στην ζωή τους.

 

Σε αυτό το workshop τα παιδιά θα μάθουν να αναγνωρίζουν την ενέργεια, θα μάθουν απλές τεχνικές να την καθαρίζουν, απλές τεχνικές για να προστατεύονται, απλές τεχνικές για να επιλέγουν σωστά και να λένε όχι εκεί που πρέπει και για να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.

Αποκλειστικά για εφήβους ηλικίας 11-16 ετών.
Για συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα :

Φόρμα Συμμετοχής στο εργαστήρι εφήβων Pranic Healing Light

//

ΔΗΛΩΣΗ: Συμμετέχω στο εργαστήρι του Pranic Healing Light αποκλειστικά με δική μου ευθύνη και με δική μου ελεύθερη βούληση. Δηλώνω ότι είμαι απόλυτα υγιής και ικανός να συμμετέχω σε αυτό, σε φυσικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό και νοητικό επίπεδο.

*Η παρούσα αίτηση διέπεται από τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων