Πρόγραμμα Πιστοποίησης Θεραπευτών Pranic Healing

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Θεραπευτών Pranic Healing

Atma Namaste,

το Κέντρο Διδασκαλίας & Εφαρμογής του Pranic Healing & της Arhatic Yoga “Pranic Healing Light – Το Φως του Pranic Healing”, επίσημη και αδειοδοτημένη Επαγγελματική Σχολή του Pranic Healing και της Arhatic Yoga στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με τον Ιταλικό Οργανισμό Διάδοσης και Διδασκαλίας του Pranic Healing “A.I.D.I.P.H” και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών (Institute for Inner Studies Inc), διεξάγει το μοναδικό ελληνικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Pranic Θεραπευτών, με μοναδικές πρωτοποριακές τεχνικές διδασκαλίας.

Με το πρόγραμμα αυτό, το Pranic Healing Light ευθυγραμμίζεται με την διαδικασία πιστοποίησης άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την επαγγελματική αναγνώριση των θεραπευτών μας.

Οι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι:

  • να προσφέρει μια ουσιαστική εκπαίδευση στις αρχές του Pranic Healing, στις έννοιες και στις θεραπευτικές δεξιότητες, για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού αναγνωρισμένου σε διεθνές επίπεδο, που βεβαιώνει τον επαγγελματισμό στην θεραπευτική επιστήμη
  • να ενισχύσει την θεραπευτική εμπειρία μέσω της πρακτικής
  • να προσφέρει στους Pranic Θεραπευτές ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις του Pranic Healing.

Την ποιότητα της εκπαίδευσης εγγυάται το διδακτικό μας προσωπικό, που αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες και από Εκπαιδευτές του Pranic Healing πιστοποιημένους από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών (Institute for Inner Studies) της Μανίλα.

⇒ Έχετε υπόψη: Το Επίσημο Πρόγραμμα Πιστοποίησης του IISI, μπορεί να διεξαχθεί ΜΟΝΟ από επίσημα Pranic Healing κέντρα που διαθέτουν τουλάχιστον έναν Certified Pranic Healer (πιστοποιημένο θεραπευτή στο 2ο επίπεδο Πιστοποίησης Θεραπευτών Pranic Healing).

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα είναι η Άντα Μανωλά, Certified Pranic Ψυχοθεραπεύτρια, η μοναδική πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια του Pranic Healing στην Ελλάδα στο 3ο επίπεδο Πιστοποίησης Θεραπευτών Pranic Healing από το 2015, ενώ ειδικά μαθήματα εξειδίκευσης στις τεχνικές του PH θα διδάξει ο Maurizio Parmeggiani, Senior Pranic Healer και εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής του Επίσημου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης Pranic Ηealers του Ινστιτούτου Εσωτερικών Σπουδών της Μανίλα (IIS).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου από το Pranic Healing Light, την Πρώτη Επαγγελματική Σχολή Pranic Healing & Arhatic Yoga στην Ελλάδα.

Από το 2013 στο Pranic Healing Light διεξάγονται Προγράμματα Πιστοποίησης για τα πρώτα δύο Επίπεδα Πιστοποίησης των Θεραπευτών του Pranic Healing:

Ασκούμενος Θεραπευτής του Pranic Healing – Associate Pranic Healer (το πρόγραμμα διαρκεί τουλάχιστον έναν χρόνο)
Πιστοποιημένος Θεραπευτής του Pranic Healing – Certified Pranic Healer (το πρόγραμμα διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια)

Στους σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις κάθε ενότητας, θα δοθούν τα Διεθνή Διπλώματα Associate  Pranic Healer (1η πιστοποίηση) & Certified Pranic Healer (2η πιστοποίηση) (Ασκούμενος & Πιστοποιημένος Pranic Θεραπευτής αντίστοιχα), από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών, πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης που βεβαιώνουν το επάγγελμα του θεραπευτή.